Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie systemu nawadniajacego teren przy nieruchomosci budynkowej

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie systemu nawadniającego terenu przy budynku Kąkolowa 7  - zgodnie z opracowanym projektem  i specyfikacją przetargową.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3638951, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data ogłoszenia:

2019-03-13 r.

1002

Termin składania ofert:

2019-03-25 r.

0900

Otwarcie ofert:

2019-03-25 r.

1010

Dodano przez: Mirosław Brzemiński