Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Wykonanie i zamontowanie zadaszeń balkonów V kondygnacji

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"  ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie i zamontowanie zadaszeń balkonów V kondygnacji dla budynków przy ul. T. Boya Żeleńskiego 36 i Komuny Paryskiej 6 - zgodnie z opracowanym projektem technicznym i specyfikacja przetargowa.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla "Na Wyżynach" ul. Przyjazna 13 tel. 52 3638951, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Data ogłoszenia:

2018-11-05 r.

1006

Termin składania ofert:

2018-11-19 r.

0900

Otwarcie ofert:

2018-11-19 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński