Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Utrzymanie czystości nieruchomości.

Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Na Skarpie” ul. Grzymały Siedleckiego 42 w Bydgoszczy tel. 52 361 01 96, naskarpie@smbudowlani.pl

 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Data ogłoszenia:

2018-10-09 r.

1545

Termin składania ofert:

2018-10-23 r.

0900

Otwarcie ofert:

2018-10-23 r.

1000

Dodano przez: Monika Zaręba