Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANI” ogłasza przetarg nieograniczony na:Remont klatek schodowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Budowlani" ogłasza przetarg nieograniczony na prace związane z wykonaniem remontu klatek schodowych wraz z piwnicami na budynkach przy ul. Glinki 80 i 82 w zasobach Spółdzielni :


Specyfikację istotnych warunków na wykonanie w/w prac można odebrać w siedzibie Administracji Osiedla „Na Wyżynach” przy ul. Przyjaznej 13 Bydgoszcz
Informacji udziela Dział Techniczno-Eksploatacyjny tel. 523638951, mail: nawyzynach@smbudowlani.pl

Termin składania ofert 19.10.2018 r. godz. 9,00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu  19.10.2018 r. godz. 11,00 w siedzibie 
Administracji przy ul. Przyjaznej 13.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oraz unieważnienie przetargu bez podania przyczyn.

Data ogłoszenia:

2018-09-28 r.

1113

Termin składania ofert:

2018-10-19 r.

0900

Otwarcie ofert:

2018-10-19 r.

1000

Dodano przez: Mirosław Brzemiński