22

Czerwiec

2018

Data ogłoszenia

10

Lipiec

2018

Otwarcie ofert

  Lokale mieszkalne

Przetarg na:

wymianę poziomów i pionów instalacji ciepłej i zimnej wody użytkowej oraz wymianę rur kanalizacyjnych w budynkach mieszkalnych