Strona główna Legalizacja wodomierzy
WebMon        E-uslugi
 
 

 
Czas pracy SM:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
SM BUDOWLANI
ul. T. Boya - Żeleńskiego 1
85 - 858 Bydgoszcz

Dział Obsługi Mieszkańcow
tel. 52 32-34-410
tel. 52 32-34-411
el. 52 32-34-463
tel. 52 32-34-456
tel. 52 32-34-469

Sekretariat
tel. 52 323 44 50
sekretariat@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"
52 361 01 96, 52 361 29 01
Administracja "Na Wyżynach"
52 362 11 22, 52 363-89-51
Administracja "Centrum"
52 341 49 11, 52 341 46 92
RADA NADZORCZA
radanadzorcza@smbudowlani.pl
Dyżury Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 - 17.00
 
 

Szanowni Państwo!

 

Zgodnie z przepisami Urzędu Miar wymagana jest okresowa legalizacja wodomierzy. W związku z powyższym Spółdzielnia prowadzi wymianę wodomierzy na posiadające ważną cechę legalizacyjną. Jest to najmniej uciążliwa dla mieszkańców forma spełnienia wymagań legalizacyjnych. Ponadto montowane wodomierze są oczyszczone z osadów.

O dokładnym terminie realizacji wyżej wymienionych prac zostaną Państwo powiadomieni odrębnym komunikatem umieszczonym na tablicy informacyjnej lub drzwiach do budynku i na stronie Spółdzielni.

Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników PERFEKT‘u i pomoc w sprawnym przebiegu poprzez odsunięcie mebli, lodówek itp. utrudniających dostęp do wodomierzy.

Prosimy również o wcześniejsze sprawdzenie zaworów przed wodomierzami. Niesprawne zawory należy zgłaszać do Administracji Osiedla opiekującej się Państwa budynkiem:

Osiedle

Adres

telefon

Centrum

Czerkaska 32

52 341 49 11

Na Skarpie

Grzymały-Siedleckiego 42

52 361 29 01

Na Wyżynach

Przyjazna 13

52 362 11 22

 

Koszt wymiany jest pokrywany z funduszu remontowego i nie wiąże się z żadną dodatkową odpłatnością z Państwa strony!

 

Prace są realizowane w terminach wyznaczonych dla danej grupy mieszkań. Mieszkańcy, u których wymiana nastąpi poza wyznaczonymi terminami będą obowiązani pokryć dodatkowy koszt indywidualnego dojazdu w wysokości 30,75 zł brutto.

Osoby czasowo przebywające poza lokalem prosimy o przekazanie danych kontaktowych lub danych osoby mogącej udostępnić lokal do wykonania prac do Działu Gospodarki Energetycznej tel. 52 323 44 64 lub bezpośrednio do firmy PERFEKT tel. 52 360 81 21.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania szerszych wyjaśnień prosimy się kontaktować z Kierownikiem Działu Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65.

 

 

Bydgoszcz, dnia 02.01.2018 r.                                          Andrzej Dąbrowski

 

           

UWAGA – na końcu tabeli budynki (osiedlami), w jakich termin realizacji minął, a pod tabelą umieszczono wykaz budynków, w których legalizacje wykonywano w 2017 roku.
Mieszkańcy z tych budynków, którym jeszcze nie wymieniono wodomierzy, proszeni są o niezwłoczny kontakt:

- bezpośrednio z wykonawcą

(numer telefonu został pozostawiony w skrzynce na korespondencję lub w drzwiach lokalu)
- albo z osobą koordynującą prace tel. nr 52 360 81 21.

 

TERMINY PODANE W HARMONOGRAMIE SĄ WSTĘPNIE podawane w podziale kwartały,  a bezpośrednio przed rozpoczęciem prac podawany jest dokładny dzień realizacji.

 

Aktualizacja harmonogramu 14.03.2018 r.

Osiedle

Adres budynku

Numery mieszkań

Termin

Czas

CENTRUM

CZERKASKA 17

 

I kw/2018

 

CENTRUM

CZERKASKA 19

 

I kw/2018

 

CENTRUM

POWST. ŚLĄSKICH13/II

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   2

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   3

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   4

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   5

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   6

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   7

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   8

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO   9

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 21

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 25

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 31

 

II kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 33

 

II kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 36

 

II kw/2018

 

NA SKARPIE

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 38

 

II kw/2018

 

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM 19

 

II kw/2018

 

NA SKARPIE

NAŁKOWSKIEJ   2

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

NAŁKOWSKIEJ   5

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

NAŁKOWSKIEJ   6

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

NAŁKOWSKIEJ   7

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

NOWOWIEJSKIEGO 1

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

NOWOWIEJSKIEGO 2

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

NOWOWIEJSKIEGO 3

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY   5

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY   7

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY   8

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY   9

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 10

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 11

1-22

21.03.2018

10:00-16:00

 

 

23-44

22.03.2018

10:00-16:00

 

 

45-65

23.03.2018

10:00-16:00

 

 

66-86

26.03.2018

10:00-16:00

 

 

87-110

27.03.2018

10:00-16:00

NA SKARPIE

OGRODY 12

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 13

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 17

 

III kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 23

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 24

 

I kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 25

 

IV kw/2018

 

NA SKARPIE

OGRODY 26

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOHATERÓW KRAGUJEWCA 5

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOHATERÓW KRAGUJEWCA 7

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO   2

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 10

1-10

21.03.2018

09:00-17:00

 

 

11-20

22.03.2018

09:00-17:00

 

 

21-30

23.03.2018

09:00-17:00

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 14

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 20

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 22

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 36

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

GLINKI  32

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KĄKOLOWA 7

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   1

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   2

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   2A

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   3

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   4

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   5

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   6

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   7

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ   8

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOMUNY PARYSKIEJ 11

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOZALA 4

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

KOZALA 6

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

ŁOMŻYŃSKA 49

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

MODRAKOWA 42A

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

MODRAKOWA 56

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

MODRAKOWA 80

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 1

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 2

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 3

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 4

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 5

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 6

 

III kw/2018

 

NA WYŻYNACH

PRZYJAZNA 7

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

RYSIA  5

1-15

08.03.2018

10:00-16:00

 

 

16-25

09.03.2018

10:00-16:00

 

 

26-35

12.03.2018

10:00-16:00

 

 

36-46

13.03.2018

10:00-16:00

 

 

47-59

14.03.2018

10:00-16:00

NA WYŻYNACH

RYSIA  7

1-21

22.03.2018

10:00-18:00

 

 

22-35

23.03.2018

10:00-18:00

 

 

36-45

04.04.2018

10:00-18:00

 

 

46-53

05.04.2018

10:00-18:00

 

 

54-60

06.04.2018

10:00-18:00

NA WYŻYNACH

WĘGIERSKA 1

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 2

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 4

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 6

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 7

1-10

12.03.2018

09:00-17:00

 

 

11-20

15.03.2018

09:00-17:00

 

 

21-30

16.03.2018

09:00-17:00

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 8

 

II kw/2018

 

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA   4

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA   6

 

I kw/2018

 

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA   12

 

I kw/2018

 

PONIŻEJ LISTA BUDYNKÓW, W KTÓRYCH TERMIN LEGALIZACJI MINĄŁ

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA   4

PO TERMINIE

07.02.2018

12.02.2018

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA   6

PO TERMINIE

08.02.2018

14.02.2018

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 15

PO TERMINIE

15.01.2018

18.01.2018

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 17

PO TERMINIE

16.01.2018

17.01.2018

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 21

PO TERMINIE

30.01.2018

01.02.2018

NA WYŻYNACH

RYSIA  3

PO TERMINIE

20.02.2018

22.02.2018

NA WYŻYNACH

GLINKI 116

PO TERMINIE

28.02.2018

07.03.2018

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 1

PO TERMINIE

12.02.2018

14.02.2018

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 3

PO TERMINIE

20.02.2018

22.02.2018

NA WYŻYNACH

WIOSNY LUDÓW 5

PO TERMINIE

26.02.2018

28.02.2018