Strona główna Legalizacja wodomierzy
WebMon        E-uslugi
 
 

 
Czas pracy SM:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
SM BUDOWLANI
ul. T. Boya - Żeleńskiego 1
85 - 858 Bydgoszcz

Dział Obsługi Mieszkańcow
tel. 52 32-34-410
tel. 52 32-34-411
el. 52 32-34-463
tel. 52 32-34-456
tel. 52 32-34-469

Sekretariat
tel. 52 323 44 50
sekretariat@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"
52 361 01 96, 52 361 29 01
Administracja "Na Wyżynach"
52 362 11 22, 52 363-89-51
Administracja "Centrum"
52 341 49 11, 52 341 46 92
RADA NADZORCZA
radanadzorcza@smbudowlani.pl
Dyżury Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 - 17.00
 
 

 

                         Szanowni Państwo!

 

Jak Państwu wiadomo, zgodnie z przepisami Urzędu Miar wymagana jest okresowa legalizacja wodomierzy. W związku z powyższym Spółdzielnia prowadzi wymianę wodomierzy na posiadające ważną cechę legalizacyjną. Jest to najmniej uciążliwa dla mieszkańców forma spełnienia wymagań legalizacyjnych. Ponadto montowane wodomierze są oczyszczone z osadów.

 O dokładnym terminie realizacji wyżej wymienionych prac są Państwo powiadamiani odrębnym komunikatem umieszczany na tablicy informacyjnej lub drzwiach do budynku. Plan wymian na 2017 rok oraz terminy są podawane również w tabeli poniżej tekstu.

 Prosimy o życzliwe przyjęcie pracowników PERFEKT‘u i pomoc w sprawnym przebiegu poprzez odsunięcie lodówek, mebli, itp. utrudniających dostęp do wodomierzy.

Prosimy również o wcześniejsze sprawdzenie zaworów przed wodomierzami. Niesprawne zawory należy zgłaszać do Administracji Osiedla opiekującej się Państwa budynkiem:

Osiedle

Adres

telefon

Centrum

Czerkaska 32

52 341 49 11

Na Skarpie

Grzymały-Siedleckiego 42

52 361 29 01

Na Wyżynach

Przyjazna 13

52 363 89 96

 

Koszt wymiany jest pokrywany z funduszu remontowego i nie wiąże się z żadną dodatkową odpłatnością z Państwa strony!

 

Prace są realizowane w terminach wyznaczonych dla danej grupy mieszkań. Mieszkańcy, u których wymiana nastąpi poza wyznaczonymi terminami będą obowiązani pokryć dodatkowy koszt indywidualnego dojazdu w wysokości 30,75 zł brutto.

Od grudnia 2017 rozpoczynamy wysyłanie wezwań do użytkowników lokali, w których wodomierze nie zostały wymienione w czasie realizacji prac na budynku. Wezwania będą wysyłane do mieszkań, w jakich wodomierzy nie wymieniono z powodu przeszkód technicznych oraz nie udostępnionych do wymiany. 

Nie wykonanie legalizacji wodomierza w terminie podanym w wezwaniu spowoduje przejście na ryczałtowe (20 m3/m-c/osobę) obciążanie lokalu za korzystanie z wody. Czyli tak jak w lokalu bez wodomierzy.

Osoby czasowo przebywające poza lokalem prosimy o przekazanie danych kontaktowych lub danych osoby mogącej udostępnić lokal do wykonania prac do Działu Gospodarki Energetycznej tel. 52 323 44 64 lub bezpośrednio do firmy PERFEKT tel. 52 360 81 21.

W przypadku wątpliwości lub potrzeby uzyskania szerszych wyjaśnień prosimy się kontaktować z Kierownikiem Działu Gospodarki Energetycznej Spółdzielni tel. 52 323 44 65.

 

 

Bydgoszcz, dnia 01.02.2017 r.                                            Andrzej Dąbrowski

 

Aktualizacja harmonogramu 22.11.2017

 

UWAGA – na końcu tabeli budynki (osiedlami), w jakich termin realizacji minął.
Mieszkańcy tych budynków, którym jeszcze nie wymieniono wodomierzy, proszeni są o niezwłoczny kontakt

- bezpośrednio z wykonawcą
(numer telefonu został pozostawiony w skrzynce na korespondencję lub w drzwiach lokalu)
- albo z osobą koordynującą prace tel. nr 52 360 81 21.


Osiedle

Adres budynku

Numery mieszkań

Termin

Czas

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM  5

1-33

04.12.2017

10:00 – 16:00

 

 

34-64

05.12.2017

10:00 – 16:00

 

 

65-94

06.12.2017

10:00 – 16:00

 

 

95-124

07.12.2017

10:00 – 16:00

 

 

125-154

08.12.2017

10:00 – 16:00

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM  7

1-22

20.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

23-44

21.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

45-56

22.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

57-66

23.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

67-77

24.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

78-98

27.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

99-110

28.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

111-122

29.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

123-143

30.11.2017

9:00 – 17:00

 

 

144-165

01.12.2017

9:00 – 17:00

 

 

166-176

04.12.2017

9:00 – 17:00

 

 

177-192

05.12.2017

9:00 – 17:00

 

 

193-209

06.12.2017

9:00 – 17:00

 

 

210-226

07.12.2017

9:00 – 17:00

 

 

227-241

08.12.2017

9:00 – 17:00

 

 

242-253

11.12.2017

9:00 – 17:00

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM 11

1-22

08.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

23-44

09.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

45-65

13.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

66-89

14.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

90-110

15.11.2017

10:00 – 16:00

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM 13

1-10

20.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

11-20

21.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

21-32

22.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

33-44

23.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

45-55

24.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

56-66

27.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

67-77

28.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

78-88

29.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

89-99

30.11.2017

10:00 – 16:00

 

 

100-110

01.12.2017

10:00 – 16:00

 

 

 

 

 


PONIŻEJ LISTA BUDYNKÓW, W KTÓRYCH

TERMIN LEGALIZACJI MINĄŁ


CENTRUM

CZERKASKA 13

UWAGA

25-26.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

CZERKASKA 15

UWAGA

26-27.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

LELEWELA 47

UWAGA

05-06.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

LELEWELA 48

UWAGA

07-11.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

LELEWELA 49

UWAGA

27.02.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

MOCZYŃSKIEGO 1

UWAGA

20-22.03.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

MOCZYŃSKIEGO 3

UWAGA

30;31.03.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

MOCZYŃSKIEGO 5

UWAGA

15-17.03.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

POWST. ŚLĄSKICH 9/I

UWAGA

04-06.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

POWST. ŚLĄSKICH 9/III

UWAGA

07-11.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

POWST. ŚLĄSKICH 9/IV

UWAGA

12-15.09.2017

PO TERMINIE

CENTRUM

POWST. WLKP. 22

UWAGA

04-11.07.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM 15

UWAGA

12;13.07.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

KU WIATRAKOM 17

UWAGA

18-20.07.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE J

NAŁKOWSKIEJ  1

UWAGA

08-10.05.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE J

NAŁKOWSKIEJ  3

UWAGA

17-19.05.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

NAŁKOWSKIEJ  4

UWAGA

08-10.05.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

NAŁKOWSKIEJ 12

UWAGA

17-23.05.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE J

OGRODY 22

UWAGA

22-25.05.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

OGRODY 27

UWAGA

28.02-03.03.

2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

OGRODY 29

UWAGA

08-15.03.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

OGRODY 31

UWAGA

20-23.02.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

BEŁZY 50

UWAGA

31.05.2017

06.06.2017

PO TERMINIE

NA SKARPIE

BEŁZY 52

UWAGA

9-18.08.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA  8

UWAGA

06.10.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 10

UWAGA

24.10.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 12

UWAGA

26.10.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 18

UWAGA

06.11.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 20

UWAGA

07.11.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BIAŁOGARDZKA 25

UWAGA

02-03.11.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO  6

UWAGA

31.03.2017

06.04.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO  8

UWAGA

28;29.03.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 12

UWAGA

29;30.03.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH J

GLINKI 116 A

UWAGA

19-21.04.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

GLINKI 125

UWAGA

02-03.10.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

GLINKI 127

UWAGA

05.10.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

KOZALA 8

UWAGA

5-9.06.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH J

RYSIA  1

UWAGA

24.04.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA  8

UWAGA

8-13.06.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA 10

UWAGA

6-15.02.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA 14

UWAGA

20.06-06.07.

2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

ZAJĘCZA 16

UWAGA

19-21.06.2017

PO TERMINIE

NA WYŻYNACH

WĘGIERSKA 5

UWAGA

1-7.08.2017

PO TERMINIEpoleć artykuł wersja do druku  

 

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości
NIP: 554-031-22-20 KRS: 0000069794 REGON: 000483398, e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl
Projekt i Wykonanie Logonet