ANKIETA 2018

Koniec roku, to moment na podsumowanie. Oceniacie nas Państwo przez cały rok. Każda rozmowa, każdy kontakt z nami, każde pismo jest indywidualną oceną za którą dziękujemy. Ale jest grupa mieszkańców, która korzysta z internetu do kontaktów ze Spółdzielnią.

Osoby korzystające z internetu mogą pobrać pełną ankietę z naszej strony (ankieta 2018) i wypełnioną wrzucić do skrzynki z napisem SM BUDOWLANI (poniżej skrzynek na korespondencję) w terminie do dnia 20.01.2019.Można też wyrazić swoją opinię na główne pytanie ankiety w poniższej sondzie.Mieszkańcy nas oceniają - 2017r. podsumowanie badania.

Osoby zaglądające kolejny raz do tej zakładki z pewnocią zauważą, że treść jest podobna do zapisu z poprzednich lat. Niemniej jednak chcemy podkreślić, że pomimo upływu 15 lat od momentu wdrożenia systemu zarządzania i uzyskania pierwszego certyfikatu nadal są obszary naszej pracy, które wymagają większej uwagi, staranności i fachowości. Dlatego pomimo upływu czasu bardzo ważne jest zbieranie informacji od Państwa w zakresie oceny naszej pracy oraz potrzeb i oczekiwań w zakresie zarządzania nieruchomościami. Dlatego, żeby pozyskać bardzie reprezentatywną liczbę Państwa wypowiedzi w 2017 roku, podobnie jak roku poprzednim wyłożono druk ankiety w administracjach osiedli, w biurze obsługi mieszkańców oraz „Modraczku”, tj. w miejscach gdzie odwiedzają nas mieszkańcy.

Ta modyfikacja poprawiła skuteczność pozyskiwania Państwa oceny, gdyż wróciło do nas 89 ankiet. Dla przypomnienia podajemy ilości z poprzednich lat. W 2014 z dostarczonych 500 ankiet wróciło 70 , w 2015 roku wróciło tylko, w 2016 było 96, a w 2017 oceniło nas 89 osób.


Można więc przyjąć, że znowu zostaliśmy ocenieni przez prawie 1% użytkowników mieszkań, czyli uzyskaliśmy „próbkę reprezentatywną”. Ogólną ocenę, często subiektywną, ale praktycznie odpowiadającą zadowoleniu z naszej pracy wyraża odpowiedź na pierwsze pytanie:


1. Jak Pan/i ocenia działalność Spółdzielni w okresie mijającego roku w stosunku do okresu poprzedniego?

Odpowiedziano:

Zdecydowanie lepsza 23 (21)
Lepsza 36 (35)
Bez zmian 22 (31)
Gorsza 3 (1)
Zdecydowanie gorsza 0 (0)

*w nawiasach liczba odpowiedzi z 2016 roku

Bardziej uważni czytelnicy prawidłowo zauważyli, że suma nie równa się 89. Po prostu 5 osób nie zaznaczyło żadnej kratki.Naszą pracę w 2017 roku jako lepszą lub zdecydowanie lepszą postrzegało 70% (63%) osób które udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Czyli nadal można uznać, że w Spółdzielni mieszkają osoby zadowolone ze swojego miejsca zamieszkania.

Oprócz oceny subiektywnej zbieramy w ankiecie informacje „mierzalne”, pozwalające ocenić, gdzie mamy najwięcej do poprawienia. Zbieramy Państwa opinie w dwóch kategoriach JAKOŚĆOBSŁUGI i OCENA PRAC REMONTOWYCH. W obu dostaliśmy „prawie piątkę”. Czyli mamy jeszcze miejsce żeby się poprawić.

Ocenie podajemy jak zawsze jakość komunikacji jaką realizujemy przez kwartalnik „Tu Mieszkam” i stronę internetową. 78 otrzymanych ankiet zawierało opinię na temat naszego kwartalnika „Tu Mieszkam”, w tym tylko dwie osoby uważały, że informacje tam zawarte są nieciekawe, a za wygląd i funkcjonalność strony internetową dostaliśmy od Państwa czwórkę. W najbliższym czasie planujemy zmienić wygląd strony i mamy nadzieję, że za rok ocena strony zmieni się z wysokiej czwórki, na większą.

Jak zawsze na koniec pragniemy szczególnie podziękować tym z pośród 89 mieszkańców, którzy oprócz odpowiedzi na pytania, zgłosili do Spółdzielni swoje pomysły zmian jak również uwagi i zastrzeżenia do naszej pracy lub zaproponowali tematy do poruszenia w ‘Tu Mieszkam”. Pierwszy raz w tym miejscu wpisane też były podziękowania za naszą pracę i słowne pochwały. Dziękujemy 😊

Dziękujemy za taką ocenę i okazane zaufanie. Bardzo wnikliwie analizujemy Państwa dodatkowe wypowiedzi i uwagi, szczególnie gdy ogólna ocena jest negatywna, aby eliminować tam gdzie jest to możliwe przyczyny niezadowolenia. Nadal będziemy się starać, by w przyszłym roku zasłużyć w Państwa oczach na podobną ocenę.

Andrzej Dąbrowski


Ankieta jest rozbudowana i zawiera wiele pytań. Szczegółowa analiza jest dostępna u Pełnomocnika zarządu ds. systemu zarządzania jakością.

Poniżej przedstawiono ocenę ogólną w latach  2008 – 2017. (dla porządku dodano dane z 2015 roku – niemniej jednak mała liczba ankiet nie daje właściwej oceny)

Pytanie:
Jak Pani/Pan ocenia działalność Spółdzielni w roku bieżącym w stosunku do roku poprzedniego?

Odpowiedzi / Kolejne lata 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Zdecydowanie lepsza 5,0% 7,1% 8,1% 0,8% 0% 0% 11,3% 15,8% 23,9% 27,4%
Lepsza 28,9% 22,1% 30,6% 23,6% 23,9% 21,0% 38,7% 42,1% 39,8% 42,8%
Bez zmian 64,5% 67,3% 59,7% 72,4% 72,6% 72,4% 45,2% 36,8% 35,2% 26,2%
Gorsza 0,8% 2,7% 1,6% 3,3% 3,5% 1,9% 3,2% 5,3% 1,1% 3,6%
Zdecydowanie gorsza 0,8% 0,9% 0% 0% 0% 4,8% 1,6% 0% 0% 0%


Dziękuję w imieniu pracowników oraz organów samorządowych Spółdzielni i oczywiście własnym za ocenę naszej pracy. Zdaję sobie sprawę, że w miejsce jednej załatwionej sprawy rodzą się dwie nowe oraz zawsze będą obszary wymagające udoskonalenia. Dlatego nadal będziemy się starali realizować swoje obowiązki i poszukiwać nowych rozwiązań, tak aby w kolejnym roku otrzymać od Państwa również na pozytywną ocenę.

Prezes Zarządu
mgr inż. Marek W. Magdziarz