Zatrudnimy - pracownika ds. organizacyjnych i wizerunkowych

  2018-11-26


Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"


CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"
POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"


zatrudni:


pracownika ds. organizacyjnych i wizerunkowych


Miejsce pracy: Bydgoszcz


 


Wymagania:


- wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów (preferowane: administracja),


- bardzo dobra, praktyczna znajomość MS Office


- umiejętność protokołowania zebrań,


- bardzo dobra znajomość mediów społecznościowych,


- umiejętności w zakresie współpracy i obsługi mieszkańców (klientów),


- samodzielność, umiejętność pracy w zespole,


- wysoka kultura osobista,


- wysokie kompetencje interpersonalne,


- kreatywność,


- komunikatywność,


- zaangażowanie.


 


Zakres obowiązków:


- protokołowanie zebrań organów samorządowych,


- budowanie wizerunku Spółdzielni za pomocą m.in. mediów społecznościowych,


- prowadzenie strony internetowej Spółdzielni,


- wykonywanie czynności kancelaryjnych, archiwistycznych itp.


- koordynacja przepływu informacji między komórkami organizacyjnymi,


- współpraca przy tworzeniu aktów prawa wewnętrznego (uchwały, zarządzenia wewnętrzne, regulaminy itp.),


- współpraca przy organizacji wydarzeń spółdzielczych i społeczno-kulturalnych (zebrania, festyny, pikniki itp.).


 


Oferujemy:


- pracę w rozwijającej się firmie o ugruntowanej pozycji,


- umowę o pracę – pełen etat,


- możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji,


- stabilne zatrudnienie,


- praca w dni robocze.


 


 


Wymagane dokumenty:


CV, list motywacyjny – należy dostarczyć (osobiście, pocztą lub drogą elektroniczną: (ewa.juszczak@smbudowlani.pl) do 31 grudnia 2018 r.


 


Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH


Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani” z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.


Dokumenty bez powyższej zgody nie będą rozpatrywane.W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail ewa.juszczak@smbudowlani.pl.


Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.


Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.


Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.


W razie pytań możesz się z nami skontaktować.