Nowy Prezes, nowy skład Zarządu SMB

  2018-10-02

27 września 2018 r. był ostatnim dniem pracy Pana Prezesa Marka W. Magdziarza, który postanowił odejść na zasłużoną emeryturę. Już na pierwszym posiedzeniu po złożeniu rezygnacji przez Prezesa Magdziarza, w czerwcu, Rada rozpoczęła prace nad ustaleniem nowego składu zarządu. Decyzję poprzedziła analiza przedstawionej przez dotychczasowych Zastępców Prezesa strategii dla Spółdzielni oraz nowej struktury organizacyjnej. Ostatecznie na posiedzeniu w dniu 27 września Rada Nadzorcza zdecydowała, że Zarząd Spółdzielni będzie pracował w dwuosobowym składzie. W tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrała i powołała Pana Jacka Kołodzieja na stanowisko Prezesa Zarządu. Jednocześnie zmieniła nazwę stanowiska piastowanego przez Panią Zdzisławę Knapińską na Zastępcę Prezesa Zarządu (do tej pory: Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych), jako konsekwencję decyzji o dwuosobowym Zarządzie oraz w związku ze zwiększeniem zakresu obowiązków.

Pan Jacek Kołodziej i Pani Zdzisława Knapińska od lat współtworzyli Zarząd SMB, będąc zastępcami Prezesa, Pana Marka W. Magdziarza. Powierzenie Zarządu Spółdzielni ich osobom jest wyrazem pozytywnej oceny ich pracy, a także gwarancją kontynuacji wizji i kierunków, którymi od lat podąża nasza Spółdzielnia.

 

Zarząd SMB od 27.09.2018 r:

 Pan Jacek Kołodziej – Prezes Zarządu

 Pani Zdzisława Knapińska – Zastępca Prezesa Zarządu