Zatrudnimy - TECHNIK-ADMINISTRATOR

  2018-10-02

Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI"

CERTYFIKOWANY ZARZĄDCA NIERUCHOMOŚCI
PRZEDSIĘBIORSTWO "FAIR PLAY"
POSIADAJĄCE CERTYFIKAT "RZETELNA FIRMA"

Technik-Administrator

Miejsce pracy: Bydgoszcz


Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami:

- Prowadzenie bieżącej obsługi nieruchomości,

- Planowanie krótko i długookresowych celów i sposobów ich realizacji dla zachowania nieruchomości w stanie niepogorszonym i jej rozwoju,

- Nadzorowanie prac remontowych i konserwacyjnych,

- Nadzorowanie firm prowadzących serwis sprzątający i eksploatacyjny,

- Organizowanie czasu pracy własnego oraz podległych pracowników w celu zapewnienia prawidłowej eksploatacji nieruchomości,

- Budowanie właściwego wizerunku Spółdzielni w oczach mieszkańców.

 

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe (preferowane budownictwo),

- Praktyczna znajomość zagadnień związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości,

- Otwartość na współpracę w zespole, komunikatywność,

- Bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

- Umiejętności w zakresie współpracy i obsługi mieszkańców (klienta),

- Wysokie kompetencje interpersonalne,

- Dodatkowym atutem będą uprawnienia budowlane (preferowane konstrukcyjno-budowlane) oraz doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami.

 

Zatrudnienie:

- Umowa o pracę - pełen etat,

- Praca w dni robocze.

 

Wymagane dokumenty:

CV, list motywacyjny

 

Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

 

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH

Jeżeli chcesz, aby Twoje CV zostało wykorzystane podczas innych rekrutacji prowadzonych przez SM „Budowlani”, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Budowlani”z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. T.Boya-Żeleńskiego 1 danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji.”.

W każdym czasie możesz cofnąć swoją zgodę, kontaktując się z Pracodawcą pod adresem e-mail sekretaria@smbudowlani.pl.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), są przetwarzane w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.

Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.

Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia. Ponadto Twoje dane osobowe możemy przechowywać dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z procesem rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 90 dni od momentu ogłoszenia.

W razie pytań możesz się z nami skontaktować.