Emerytura Prezesa Marka Magdziarza

  2018-09-28

27 lat pracy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”

 

Po 27 latach pracy w Spółdzielni Prezes Marek W. Magdziarz 27 września 2018 roku  przeszedł na emeryturę. W podziękowaniu za długoletnią pracę na rzecz naszych mieszkańców chcemy spróbować przybliżyć Państwu jego osiągnięcia  i podsumować Jego działania w zarządzaniu Spółdzielnią.

Cofnijmy się do 2 maja 1991 r., kiedy to Pan Marek W. Magdziarz  w wyniku konkursu objął stanowisko Prezesa Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”. Od tego momentu nieprzerwanie przez 27 lat stał na czele instytucji zarządzającej nieruchomościami, których mieszkańcy stanowią 10 % populacji Bydgoszczy.

Połowę swojej kariery zawodowej Prezes spędził w Spółdzielni. Wcześniej pracował w  :  Janikowskich Zakładach Sodowych – 3 lata, w Spółdzielni Pracy „PROCZESAM” – przeszło  9 lat, w Ośrodku Badawczo-Rozwojowym Urządzeń Chłodniczych i Gastronomicznych „Gastromasz” – przeszło 14 lat.

Zarządzając Spółdzielnią wprowadził wiele rozwiązań innowacyjnych i wyznaczał kolejne nowe cele i priorytety.

            Z jego inicjatywy w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” wprowadzono szereg korzystnych zmian w organizacji i zarządzaniu oraz uruchomiony został program poszanowania energii, w wyniku którego opomiarowane zostały wszystkie budynki.

Pan Marek W. Magdziarz opracował program poszanowania energii cieplnej oraz sprawował nadzór nad jego wdrażaniem i wykonaniem.  Program ten w 1993 roku uzyskał wyróżnienie Ministra Budownictwa. Efektem było zmniejszenie zużycia energii w budynkach Spółdzielni o około 25%. Jego działania w Spółdzielni doprowadziły do przeprowadzenia jednego z najwcześniejszych i najefektywniejszych procesów termomodernizacji budynków w naszym mieście. Kierując się ochroną środowiska naturalnego, doprowadził do znacznego ograniczania strat ciepła (360 tys. m2 ocieplonych przegród zewnętrznych).  Zoptymalizowało to zużycie energii cieplnej, a Bydgoszcz zyskała na estetyce – szarzyznę bloków wyparły kolorowe elewacje. Kolejne lata zarządzania Spółdzielnią przez pana Marka Magdziarza przyniosły znaczną  poprawę wyglądu i funkcjonalności terenów osiedlowych. Zaczęły powstawać nowoczesne place rekreacyjne, służące mieszkańcom w każdej grupie wiekowej, także tym najstarszym oraz osobom niepełnosprawnym (np. ul. Ogrody, Kozala, Ku Wiatrakom, Kozietulskiego w Bydgoszczy). Należy wspomnieć o utworzeniu jednego  z pierwszych w Bydgoszczy toru do gry w bule. Wiele działań Prezesa Magdziarza skierowanych było na zaktywizowanie najstarszych mieszkańców Bydgoszczy. Jego oczkiem w głowie był Dom Kultury „Modraczek”, który umacnia działalność społeczno-wychowawczą, rekreacyjną i oświatową poprzez wprowadzenie i realizację przeróżnych form kultury i wypoczynku, np. coroczne festyny, pikniki rodzinne, spotkania sąsiedzkie, wydawnictwa periodyczne (kwartalnik „Tu Mieszkam”, almanachy poezji). Od 11 lat patronuje „Kawiarni Literackiej” w przedsięwzięciach artystycznych o zasięgu ogólnokrajowym. Przyczynił się do uruchomienia akademii e-seniora, która istnieje przy DK „Modraczek” od 2007 roku.

            Ponadto opracował koncepcję rozwoju Spółdzielni w zakresie budowy nowych obiektów mieszkaniowo-usługowych i komercyjnych oraz sprawował nadzór nad ich realizacją. I tak:

- zrealizowany w  1996 roku zespół mieszkalno-usługowy przy ulicy Jagiellońskiej 70-70a uzyskał najwyższe oceny w regionie oraz II nagrodę w konkursie ogólnokrajowym,

- w 2000 roku został oddany nowoczesny zespół mieszkalno-usługowy przy ul. Magnuszewskiej.

W uznaniu zasług dla nowego budownictwa ogólnopolski tygodnik budowlany „PROFILE” w  2000  roku przyznał Spółdzielni  „Złotą Kielnią z Różą”.    

Zamiłowanie do nowinek technicznych  Pana Prezesa Marka  Magdziarza spowodowało, iż SMB stało się pierwszą w Bydgoszczy Spółdzielnią posiadającą aplikację mobilną umożliwiającą kontakt mieszkańców ze Spółdzielnia za pomocą smartfonów. Jest on także pionierem zastosowania nowych rozwiązań energooszczędnych i efektywnych energetycznie z wykorzystaniem źródeł odnawialnych, jak kolektory słoneczne czy fotowoltaika. Zarządzana przez Prezesa Magdziarz Spółdzielnia efektywnie korzysta ze środków unijnych na rewitalizację zasobów mieszkaniowych. W ramach programu LPR w Bydgoszczy na lata 2007–2013 uzyskała najwyższą kwotę dofinansowania spośród bydgoskich spółdzielni. W programie GPR na lata 2014–2020 w ramach RPO woj. kujawsko-pomorskiego Spółdzielnia uzyskała maksymalną kwotę, jaką można było uzyskać dla zasobów mieszkalnych. Obecnie przy ulicy Słowiańskiej powstaje pierwszy w województwie niskoenergetyczny budynek wielorodzinny w standardzie NF-40, który będzie obowiązywał w Unii Europejskiej od 2021 roku.

            Pan Marek Magdziarz jest znanym działaczem ruchu spółdzielczego i orędownikiem spółdzielczych zasad. Do głównych zasług należy między innymi organizacja corocznych uroczystych obchodów „Międzynarodowego Dnia Spółdzielczości” w celu upowszechniania idei spółdzielczej, propagowania wartości i zasad spisanych w Kodeksie Dobrych Praktyk Spółdzielczych. Za swoją działalność na rzecz ruch spółdzielczego otrzymał najwyższe wyróżnienie przyznawane przez Krajową Radę Spółdzielczą – Oskara Spółdzielczości w 2013r.

            W latach 1994–2017 był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy. Od 2012 roku jest członkiem Konwentu Wyższej Szkoły Gospodarki. Jest również dydaktykiem. Wykładał na kursach przygotowawczych oraz studiach podyplomowych na Akademii Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Jest wieloletnim członkiem Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, którego Walne Zgromadzenie w 2016 r. wybrało Pana Marka Magdziarza  na członka Zarządu i powołało na stanowisko Z-cy Prezesa. Za działalność społeczną otrzymał w 2016 r. tytuł honorowy „Przyjaciel Bydgoszczy”, nadany przez TMMB. Ściśle współpracuje z organami samorządowymi i społecznymi w zakresie potrzeb społecznych, gospodarczych, socjalno-kulturalnych na rzecz środowiska, zamieszkania i miasta, czego dowodem są posiadane odznaczenia: „Menadżer Spółdzielca 2011” czy „Platynowa Kielnia z Diamentem” za doskonałe zarządzanie.

Pan Marek W. Magdziarz posiada również wyróżnienia, odznaki takie jak: Medal Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego, Zasłużony Działacz Kultury, Za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych, Medal XX-lecia „SOLIDARNOŚCI”, Medal 80-lecia Towarzystwa Miłośników Miasta Bydgoszczy, Odznaka Zarządcy Nieruchomości, Za zasługi dla Budownictwa oraz Srebrny i Złoty  Krzyż Zasługi, Medal Złoty za Długoletnią Służbę, Medal 125-lecia Ruchu Zawodowego Budowlanych w Polsce i Medal Stulecia Polskiego Dozoru Technicznego.

 

Dorobek i osiągnięcia Pana Marka W. Magdziarza są ogromne, nie tylko w Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani”, ale przede wszystkim w budowaniu pozytywnego wizerunku miasta Bydgoszczy, za co serdecznie dziękujemy i życzymy wszystkiego dobrego na zasłużonej emeryturze!