Statut w nowym brzmieniu został zarejestrowany przez Sąd

  2018-09-21

Miło nam poinformować, że 12 września 2018 r. Sąd zarejestrował Statut naszej Spółdzielni w postaci, jaka została uchwalona przez tegoroczne Walne Zgromadzenie. Przypominamy, iż szeroko zakrojone zmiany wiązały się z koniecznością dostosowania przepisów do „Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy – Prawo spółdzielcze”. W głównej mierze dotyczą one spraw członkowskich, o czym pisaliśmy w ostatnim wydaniu „Tu Mieszkam”. Przypominamy, iż przy okazji opracowywania zmian, modyfikacji uległa kolejność działów Statutu oraz brzmienie niektórych przepisów, dzięki czemu stały się bardziej przejrzyste.