Zmiany w Regulaminie Samorządu Domowego

  2018-05-14

Informujemy, iż Uchwałą nr 5/2018 z dnia 26.04.2018 r. Rada Nadzorcza naszej Spółdzielni dokonała zmian w „Regulaminie Samorządu Domowego Mieszkańców”.

Uwzględniono zastrzeżenia członków Samorządów w zakresie zmniejszenia wymogów liczebności przy wyborach do SDM. Na tej podstawie wprowadzono zapis, który zmniejszył ilość mieszkańców nieruchomości niezbędnych na zebraniu wyborczym. W celu uściślenia pojęcia „Samorząd Domowy Mieszkańców”, dodano je do słowniczka, co powinno rozwiać wątpliwości mieszkańców jak należy rozumieć  ww. określenie.

Mamy nadzieję, że przyczyni się to do powstawania nowych Samorządów i kontynuacji działalności dotychczasowych.

Tekst regulaminu jest dostępny w menu głównym: Spółdzielnia -> Statut i regulaminy