Spotkania z mieszkańcami 2018 – relacja

  2018-05-11


W dniach 7-9 maja br. odbyły się spotkania Zarządu Spółdzielni z mieszkańcami. Miały one na celu przedstawienie i dyskusje nad sprawami, które, z powodu ram prawnych, mają ograniczoną możliwość zaistnienia w trakcie Walnego Zgromadzenia.


Tematami najczęściej poruszanymi przez mieszkańców były: remonty, chodniki i ławki w miejscach ogólnodostępnych, rewitalizacja budynków zlokalizowanych w Śródmieściu, rozliczanie ciepła, jakość sprzątania, grodzenie nieruchomości, kwestie członkostwa i udziałów, zmiany w Statucie itp..


Na wszystkie pytania odpowiedzi udzielali członkowie Zarządu lub kierownicy administracji. Sprawy, które wymagają dodatkowych wyjaśnień były notowane, a osoby, które je poruszyły, zostaną o nich poinformowani.


W spotkaniach wzięło udział odpowiednio: 41 członków (CENTRUM), 37 (NA SKARPIE), 41 (NA WYŻYNACH).


Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w spotkaniach.