Projekt Statutu - tekst jednolity

  2018-04-27

Przedstawiamy tekst jednolity projektu Statutu, który będzie głosowany w trakcie Walnego Zgromadzenia (5-7 czerwca). Przypominamy, iż nowelizacja Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 20 lipca 2017 r. nałożyła na spółdzielnie obowiązek przyjęcia stosownych zmian w statutach (i ich zarejestrowanie w sądzie) w ciągu roku od wejścia w życie tejże ustawy (tj. 9 września).

W trakcie spotkań z mieszkańcami, które odbędą się na każdym osiedlu w dniach 7-9 maja br. Zarząd przedstawi zmiany, które wynikają ze zmian ustawowych oraz pozostałe, które zostały opracowane przez kancelarię prawną na podstawie wniosków organów Spółdzielni.

Pobierz projekt Statutu