Rajd pieszy "Poznaj historię osiedli SMB i Miasta"

  2018-03-27

Zapraszamy do udziału w Rajdzie Pieszym „Poznaj historię osiedli SMB i miasta”

Rajd pieszy odbywać się będzie ulicami miasta 21 kwietnia (sobota). Organizatorem jest Rada Osiedla „Centrum”.
W Rajdzie mogą uczestniczyć osoby indywidualne i grupy zawodników, liczące nie więcej niż 4 osoby.
Zgłoszenia uczestnictwa prosimy dokonywać osobiście w administracjach osiedli lub internetowo: centrum@smbudowlani.pl, naskarpie@smbudowlani.pl, nawyzynach@smbudowlani.pl
do 16 kwietnia.

Uczestnicy mają do wyboru jedną z dwóch tras:
1 – Skwer Aleksandra Krzyżanowskiego „Wilka” - ul. Grabowa / start godz. 10.30.
2 – Pomnik Kazimierza Wielkiego - ul. Grabowa / start godz. 11.30.

Zależnie od wyboru trasy rajdu należy zgłosić się w punkcie startowym odpowiednio wcześniej, celem potwierdzenia swego uczestnictwa, otrzymania numeru startowego i mapki trasy rajdu. Na trasie na uczestników będą czekały punkty z zadaniami/ pytaniami dotyczącymi wiadomości o historii i działalności SM „Budowlani” i miasta. Za każdą dobrą odpowiedź przyznawane będą dodatkowe punkty. Zwycięzcy Rajdu otrzymają nagrody niespodzianki.
Na mecie zapraszamy do wspólnej biesiady.