Nowy Prezes, nowy skład Zarządu SMB

27 września 2018 r. był ostatnim dniem pracy Pana Prezesa Marka W. Magdziarza, który postanowił odejść na zasłużoną emeryturę. Już na pierwszym posiedzeniu po złożeniu rezygnacji przez Prezesa Magdziarza, w czerwcu, Rada rozpoczęła prace nad ustaleniem nowego składu zarządu. Decyzję poprzedziła analiza przedstawionej przez dotychczasowych Zastępców Prezesa strategii dla Spółdzielni oraz nowej struktury organizacyjnej. Ostatecznie na posiedzeniu w dniu 27 września Rada Nadzorcza zdecydowała, że Zarząd Spółdzielni będzie pracował w dwuosobowym składzie. W tajnym głosowaniu jednomyślnie wybrała i powołała Pana Jacka Kołodzi ...