Strona główna Wolne lokale użytkowe
WebMon        E-uslugi
 
 

 
Czas pracy SM:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
SM BUDOWLANI
ul. T. Boya - Żeleńskiego 1
85 - 858 Bydgoszcz

Dział Obsługi Mieszkańcow
tel. 52 32-34-410
tel. 52 32-34-411
el. 52 32-34-463
tel. 52 32-34-456
tel. 52 32-34-469

Sekretariat
tel. 52 323 44 50
sekretariat@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"
52 361 01 96, 52 361 29 01
Administracja "Na Wyżynach"
52 362 11 22, 52 363-89-51
Administracja "Centrum"
52 341 49 11, 52 341 46 92
RADA NADZORCZA
radanadzorcza@smbudowlani.pl
Dyżury Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 - 17.00
 
 

l.p.

Adres lokalu użytkowego

pow. użytkowa

 

Informacje dodatkowe

Wadium

 

  1.  

Garaż nr 30 rząd F przy ul. T. Boya-Żeleńskiego

16,77m2

Garaż w kompleksie garażowym przy ul. T. Boya-Żeleńskiego

150zł

 

  1.  

 

Miejsce postojowe nr 4 przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1

 

12,00m2

Miejsce postojowe przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1( teren ogrodzony SM BUDOWLANI)

 

100zł

 

  1.  

Miejsce postojowe nr 3 przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1

 

12,00m2

Miejsce postojowe przy ul. T. Boya-Żeleńskiego 1( teren ogrodzony SM BUDOWLANI)

 

  100zł

 

 

  1.  

 

A.Grzymały – Siedleckiego 27

 

 

31,60m2

pom. piwniczne, z wejściem od szczytu budynku, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

 

  500zł

 

  1.  

 

Powst. Śląskich bl. II 9, piwnica

 

23,42m2

pom. piwniczne, z wejściem od szczytu budynku, preferowana działalność nieuciążliwa dla mieszkańców budynku

 

 

  400zł

 

  1.  

Powst. Śląskich bl. III 9

 

18,43m2

Parter, jedno pomieszczenie użytkowe, w sąsiedztwie fryzjer i kosmetyczka

 

  300zł

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „BUDOWLANI”  

W BYDGOSZCZY

UL. TADEUSZA BOYA - ŻELEŃSKIEGO 1

OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA WYNAJEM lokali użytkowych,  garażu i dwóch miejsc postojowych

 

1)      Oferty pisemne do przetargu, należy składać do dnia 19.12.2017r. do godziny 1100 w siedzibie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Bydgoszczy przy ul. T. Boya Żeleńskiego 1. Ofertę z proponowaną miesięczną stawką czynszową netto należy złożyć w kancelarii Spółdzielni, w zamkniętej kopercie z zaznaczeniem – najem lokali, garażu lub miejsca postojowego –– jego adres.

2)      Osoba zainteresowana może zaproponować tylko jedną stawkę najmu. Wymagane jest złożenie podpisu.  i dołączenie do oferty (w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą lub spółek)  aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, numer nadania NIP, Regon. Do stawki czynszowej doliczane będą media min. (centralne ogrzewanie, zużycie wody, energia elektryczna itp.)

3)      Do 19.12.2017r. do godz. 1100 należy również wpłacić wadium w wysokości ustalonej w załączniku. Wadium można wnieść do kasy Spółdzielni lub na konto w PKO BP S.A. O/BYDGOSZCZ 10 1020 1475 0000 8702 0019 0785. Datą wniesienia wadium jest wpływ pieniędzy na konto Spółdzielni. Wpłacone wadium zostanie zwrócone oferentowi, którego oferta najmu (lub dzierżawy) nie została przyjęta. Najemcy ustalonemu w wyniku przetargu wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji gwarancyjnej. W przypadku rezygnacji oferenta z przejęcia lokalu lub podpisania umowy o najem – wpłacone wadium ulega przepadkowi.

4)      Oferty dotyczące przetargu zostaną otwarte komisyjnie w dniu 19.12.2017r. o godz. 1215 w lokalu Spółdzielni a zainteresowani będą powiadomieni pisemnie o przyjęciu lub odrzuceniu ofert w ciągu 14 dni od daty otwarcia przetargu. Lokal, garaż, lub miejsce postojowe  zostanie przekazany do najmu oferentowi proponującemu najkorzystniejsze dla Spółdzielni warunki najmu.

5)      Zastrzega się możliwość odrzucenia ofert osób posiadających przeterminowane zobowiązania wobec Spółdzielni oraz unieważnienia w części lub w całości przetargu bez podania przyczyny i swobodny wybór ofert. Spółdzielnia zastrzega sobie również prawo przeprowadzenia dodatkowych rozmów z oferentami,

6)      Dostosowanie lokalu do potrzeb Najemcy następować będzie w uzgodnieniu ze Spółdzielnią

7)      Dodatkowe informacje o lokalach użytkowych można uzyskać w Siedzibie Spółdzielni (pokój nr 102) lub telefonicznie pod numerami 52 323-44-31/59

poleć artykuł wersja do druku  

 

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości
NIP: 554-031-22-20 KRS: 0000069794 REGON: 000483398, e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl
Projekt i Wykonanie Logonet