Strona główna O nas Kalendarium
WebMon        E-uslugi
 
 
Kalendarium
Organy Spółdzielni
Administracja
Podziękowania

 
Czas pracy SM:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
SM BUDOWLANI
ul. T. Boya - Żeleńskiego 1
85 - 858 Bydgoszcz

Dział Obsługi Mieszkańcow
tel. 52 32-34-410
tel. 52 32-34-411
el. 52 32-34-463
tel. 52 32-34-456
tel. 52 32-34-469

Sekretariat
tel. 52 323 44 50
sekretariat@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"
52 361 01 96, 52 361 29 01
Administracja "Na Wyżynach"
52 362 11 22, 52 363-89-51
Administracja "Centrum"
52 341 49 11, 52 341 46 92
RADA NADZORCZA
radanadzorcza@smbudowlani.pl
Dyżury Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 - 17.00
 
 

Kalendarium

29.01.1958 r. I Walne Zgromadzenie Założycielskie. Uchwalony został statut i przyjęta nazwa: Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa przy Zjednoczeniu Budownictwa Wojskowego nr 23 i Dyrekcja Budowy Osiedli Robotniczych. Spółdzielnię założyło 24 członków.

31.12.1959 r. Spółdzielnia liczy 732 członków.

31.01.1960 r. Oddanie do użytku dwóch pierwszych budynków mieszkalnych na Osiedlu Leśnym przy ul. Kaliskiej 11 i Lelewela 49.

30.06.1964 r. Oddanie do użytku tysięcznego mieszkania.

30.06.1966 r. Połączenie Spółdzielni z Międzyzakładową Spółdzielnią Mieszkaniową "Bydgoszczanka" z jednoczesnym przejęciem 6 budynków (275 mieszkań).

01.01.1967 r. Przyjęcie nazwy : Spółdzielnia Mieszkaniowa "BUDOWLANI".

14.07.1976 r. S.M."BUDOWLANI" wyróżniona Odznaką Honorową "Za szczególne zasługi dla rozwoju Województwa Bydgoskiego".

31.12.1977 r. Oddanie do użytku dziesięciotysięcznego mieszkania.

23.01.1978 r. Spółdzielnia otrzymuje Odznakę Honorową "Za zasługi dla miasta Bydgoszczy".

28.01.1978 r. Nadanie Spółdzielni medalu "Zasłużony dla Pomorskiego Okręgu Wojskowego".

20.04.1990 r. Osiedlowy Dom Kultury "Modraczek" otrzymał Odznakę Honorową  "Za zasługi dla miasta Bydgoszczy".

16.07.1993 r. W związku z udziałem w pilotażowym programie wdrożenia ocieplenia budynków mieszkalnych Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa przyznał Spółdzielni wyróżnienie za jedno z najlepszych rozwiązań w kraju  w zakresie poszanowania energii.

24.06.1997 r. Spółdzielnia otrzymała Honorową Nagrodę Dziennikarzy w konkursie "Budowa roku 1996" za zespół mieszkaniowo-usługowy w Bydgoszczy przy ul. Jagiellońskiej 70/70a.

24.06.1997 r. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przyznał nagrodę II stopnia w konkursie "Budowa roku 1996" zespołowi mieszkaniowo-usługowemu przy ul. Jagiellońskiej 70/70a.

08.03.2000 r. Spółdzielnia uhonorowana została przez Ogólnopolski Tygodnik Budowlany "PROFILE" najwyższym wyróżnieniem promocyjnym - "Złotą Kielnią z Różą" - za całokształt osiągnięć w zakresie budownictwa mieszkaniowego i dynamizm inwestycyjny.

01.01.2001 r. Rozpoczęto realizacji II etapu Programu Termomodernizacji mającego na celu ocieplenie pozostałych ścian, stropów i dachów wszystkich budynków mieszkalnych Spółdzielni do 2006 roku.

2001 r. Budynek mieszkalno - usługowy przy ul. Magnuszewskiej otrzymał tytuł "Budowa na medal" nadany przez Kapitułę Konkursu Pomorsko - Kujawskiej Izby Budownictwa w kategorii "Nowe budynki mieszkalne".

28.08.2003 r.Spółdzielnia uzyskała CERTYFIKAT ISO 9001:2000 potwierdzający stosowanie systemu zarządzania jakością w zarządzaniu i administrowaniu nieruchomościami zgodnie z wymagania tej międzynarodowej normy. Jest to potwierdzeniem skutecznego zarządzania  w sposób zgodny z oczekiwaniami klientów oraz działania nastawionego na uzyskanie pełnego zadowolenia mieszkańców i użytkowników lokali.

09.10.2003 r. Obchody 45 lecia Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowalni", które odbyły się w gmachu Filharmonii Pomorskiej.

14.05.2004 r. Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany PROFILE przyznał "Platynową Kielnię" Spółdzielni Mieszkaniowej "Budowlani" za realizację programu termomodernizacji. Uroczyste wręczenie miało miejsce 14 maja 2004 roku przed Zebraniem Przedstawicieli Członków.

19.05.2006 r. Spółdzielnia została uhonorowana Platynową Kielnią z Diamentem przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile”. Uzasadnienie  wyróżnienia: „Pierwsza Spółdzielnia tej wielkości nie tylko w mieście ale i w województwie, której udało się  już w 100 procentach przeprowadzić  proces termorenowacji budynków, 31.12.2006 r. Spółdzielnia zarządza 208 budynkami mieszkalnymi będącymi jej własnością oraz należącymi do wspólnot, 34 obiektami handlowo-usługowymi. Liczba członków wynosi 14.036. Wszystko na obszarze prawie 100 hektarów na osiedlach: Wyżyny, Glinki, Leśne i Śródmieście.

28.08.2006 r. recertyfikacja Systemu zarządzania jakością (CERTYFIKAT ISO 9001:2000).

2007 r. Przystąpienie do realizacji budowy dwóch budynków mieszkalnych o nowoczesnej architekturze z wykorzystaniem odnawialnych źródeł ciepła.

06.06.2008 r. Spółdzielnia otrzymała: MEDAL PREZYDENTA MIASTA BYDGOSZCZY oraz ODZNAKĘ HONOROWĄ "ZASŁUŻONY DLA KULTURY POLSKIEJ" dla Domu Kultury "MODRACZEK".

Kwiecień 2009 Firma Bosch przyznała nagrodę "Złote Wiertło" za realizację budynków przy ul. Glinki 80 i 82.

08.07.2009 r. recertyfikacja Systemu zarządzania jakością (CERTYFIKAT ISO 9001:2008).

25.09.2009 r. Kapituła Konkursu Budowa na Medal Pomorza i Kujaw 2009 przyznała Spółdzielni WYRÓŻNIENIE w kategorii budownictwo wielorodzinne za budynki z garażami podziemnymi przy ul. Glinki 80 i 82. Nagroda ta jest wynikiem efektywnego wykorzystania rozwiązań technicznych, zapewniających mieszkańcom komfort, funkcjonalną eksploatację i oszczędność energii, jakość prac wykończeniowych oraz osiągnięcie optymalnego efektu końcowego przy stosunkowo niskim poziomie kosztów.

2011 r. Tytuł "MENEDŻERA-SPÓŁDZIELCY 2011" dla Prezesa SMB - Marka W. Magdziarza przyznany przez Magazyn Krajowej Rady Spółdzielczej "Tęcza Polska".

2011 r. "PLATYNOWA KIELNIA Z DIAMENTEM" przyznana Prezesowi SMB - Markowi W. Magdziarzowi przez dwutygodnik budowlany "Profile". Nagroda ta przyznawana jest dla najlepszych przedsiębiorstw budowlanych za jakość świadczonych usług, sposób zarządzania i styl pracy przedsiębiorstwa.

02.12.2011 r. Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy w ramach XIV edycji programu - Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011, nagrodę, która potwierdza rzetelność firmy i dbałość o właściwe relacje we wszystkich dziedzinach, które zostały sprawdzone w trakcie audytu odbytego w sierpniu 2011 r.
Gratulacje naszej Spółdzielni za otrzymanie Certyfikatu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2011 przekazali m.in.:
- Pani Ewa Mes - Wojewoda Kujawsko-Pomorski;
- Pan Piotr Całbecki - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
- Pan Rafał Bruski - Prezydent Bydgoszczy.

Maj 2012 r. Kapituła miesięcznika branżowego Domy Spółdzielcze przyznała naszej spółdzielni w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2011 nagrodę TURA za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej.

2012 r. Redakcja Strefy Biznesu, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przyznała Spółdzielni tytuł „Dobra Spółdzielnia 2012”, który jest gwarancją rzetelności, solidności oraz wysokiej dbałości zarządzania, a także obsługi zasobów mieszkaniowych Spółdzielni.

27.08.2012 r. recertyfikacja Systemu  zarządzania  jakością (CERTYFIKAT ISO 9001:2008).

Listopad 2012 r. Kapituła Programu Promocyjnego Symbol 2012 prowadzonego przez redakcję Monitora Rynkowego, dodatku do Dziennika Gazety Prawnej przyznała Spółdzielni tytuł „SYMBOL  POLSKIEJ  SPÓŁDZIELCZOŚCI  MIESZKANIOWEJ   2012”.

07.12.2012 r. Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY działającego przy Krajowej Izbie Gospodarczej przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANI” w Bydgoszczy w ramach XV edycji programu - Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2012 i nominację do nagrody głównej.

Czerwiec 2013 r. Kapituła miesięcznika branżowego Domy Spółdzielcze nagrodziła Spółdzielnię w ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2012 za rezultaty działalności gospodarczej i społecznej.

Czerwiec 2013 r. Kapituła przy Krajowej Radzie Spółdzielczej przyznała Prezesowi Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” OSKARA SPÓŁDZIELCZOŚCI POLSKIEJ 2013 za upowszechnianie idei spółdzielczości, tworzenie klimatu i warunków sprzyjających umacnianiu i dalszemu rozwojowi spółdzielczej formy gospodarowania, wspieraniu inicjatyw i przedsięwzięć służących rozwojowi ruchu spółdzielczego oraz ogromne zasługi w propagowaniu oszczędzania energii i ochrony środowiska naturalnego.

Kwiecień 2013 r. Pani Agnieszka Buzalska Dyrektor „Modraczka” otrzymała honorowy tytuł – Samorządowiec – Spółdzielca nadany przez Krajową Radę Spółdzielczą i magazyn „Tęcza Polska”.

17.10.2013 r. Spółdzielnia otrzymała wyróżnienie OIGN w rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych należących do Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami.

14.08.2013 r. Dyrektor „Modraczka” Pani Agnieszka Buzalska oraz Pani Barbara Jendrzejewska prowadząca Kawiarnię Literacką w „Modraczku„ otrzymały odznaki honorowe Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej.  

2013 r. Pani Agnieszka Buzalska Dyrektor „Modraczka” otrzymała Stypendium Prezydenta Miasta Bydgoszczy na wydanie almanachu Kawiarni Literackiej.


06.12.2013 r. Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy w ramach XVI edycji programu – Złoty Certyfikat PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2013.

Marzec 2014 r. Dwutygodnik „Profile-Biznes” uhonorował naszą Spółdzielnię Dyplomem Uznania za wieloletnie zaangażowanie w sprawy ekologii.

2014 r. Spółdzielnia otrzymała nominacje do uhonorowania Kielnią 60 – lecia Profilów.

07.04.2014 r. Kapituła Programu Promocji Gospodarczej magazynu Gospodarczego Fakty pozytywnie oceniła działalność i efektywność zarządzania i administrowania nieruchomościami mieszkaniowymi i komercyjnymi, profesjonalizm i wiarygodność przyznając Spółdzielni tytuł „Lider Zarzadzania Nieruchomościami 2014”.

Posiadamy Aktualny Certyfikat „Rzetelna Firma”, co potwierdza, że wszystkie nasze zobowiązania są regulowane terminowo.

17.06.2015 r. „Lider Zarządzania Nieruchomościami 2015” – nagroda przyznana przez Magazyn Gospodarczy „FAKTY”

09.10.2015 r. „BUDOWA NA MEDAL POMORZA I KUJAW” w kategorii „Budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne” dla budynku Ogrody 14.

27.11.2015 r. Kapituła Programu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY przyznała Spółdzielni Mieszkaniowej "BUDOWLANI" w Bydgoszczy Certyfikat Jakości Biznesu PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY 2015 oraz Złotą Statuetkę.

Kwiecień 2016  Miesięcznik "Domy Spółdzielcze" przyznał SMB I-sze miejsce w Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych 2015 w kategorii spółdzielnie duże inwestujące.

Październik 2016 SMB zostaje laureatem konkursu "7 ZŁOTYCH ZASAD SPÓŁDZIELCZOŚCI" - nagroda przyznana przez wydawcę pisma "Administrator" tylko jedenastu spółdzielniom mieszkaniowym w Polsce, realizującym ww. zasady.

Listopad 2016 Nagroda główna - Statuetka "Przedsiębiorstwo Fair Play 2016" - przyznana 15 firmom w Polsce, w tym SMB jako jedynej spółdzielni mieszkaniowej.

Wiosna 2017 CERTYFIKAT UZNANIA dla SMB - Spółdzielnia zostaje Laureatem I-szej edycji konkursu na najładniejsze place zabaw i tereny rekreacyjne "Zabawa na Piątkę".

Czerwiec 2017 - Miesięcznik "Domy Spółdzielcze" przyznał SMB I-sze miejsce w VII Ogólnopolskim Rankingu Spółdzielni Mieszkaniowych

Wrzesień 2017 - Dyplom Uznania dla SMB za zasługi w popularyzacji idei spółdzielczości, przyznany przez Spółdzielcze Stowarzyszenie Kulturalne im. Stanisława Staszica.

Listopad 2017 - SREBRNY LAUR - Certyfikat jakości biznesu "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2017


 

poleć artykuł wersja do druku  

 

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości
NIP: 554-031-22-20 KRS: 0000069794 REGON: 000483398, e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl
Projekt i Wykonanie Logonet