Strona główna Archiwum newsów
WebMon        E-uslugi
 
 

 
Czas pracy SM:
Poniedziałek 7.00 - 15.00
Wtorek 8.00 - 17.00
Środa 7.00 - 15.00
Czwartek 7.00 - 15.00
Piątek 7.00 - 14.00
SM BUDOWLANI
ul. T. Boya - Żeleńskiego 1
85 - 858 Bydgoszcz

Dział Obsługi Mieszkańcow
tel. 52 32-34-410
tel. 52 32-34-411
el. 52 32-34-463
tel. 52 32-34-456
tel. 52 32-34-469

Sekretariat
tel. 52 323 44 50
sekretariat@smbudowlani.pl

Administracja "Na Skarpie"
52 361 01 96, 52 361 29 01
Administracja "Na Wyżynach"
52 362 11 22, 52 363-89-51
Administracja "Centrum"
52 341 49 11, 52 341 46 92
RADA NADZORCZA
radanadzorcza@smbudowlani.pl
Dyżury Rady Nadzorczej
w każdy pierwszy wtorek miesiąca
od 16.00 - 17.00
 
 

Informujemy, że 14 lipca 2017 r. Sąd Rejonowy w Bydgoszczy dokonał rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian w Statucie SMB, uchwalonych w trakcie Walnego Zgromadzenia 2017.

Tekst jednolity Statutu znajdą Państwo w zakładce "Statut i Regulaminy". Errata z wprowadzonymi zmianami do pobrania tutaj.

Przypominamy, że wprowadzone zmiany dotyczą kompetencji Rad Osiedli oraz obowiązku składania przez nie sprawozdań na odpowiednich częściach Walnego Zgromadzenia.

§94 ust. 1

 Do zakresu działania Rady Osiedla należy:

1)    inicjowanie działań mających na celu integrację mieszkańców osiedla
i poszczególnych nieruchomości poprzez organizację lub pomoc w organizacji spotkań sąsiedzkich, pikników, festynów, konkursów itp.;

2)    krzewienie kultury współżycia społecznego oraz propagowanie poszanowania mienia spółdzielczego;

3)  podejmowanie działań zmierzających do przestrzegania przez mieszkańców obowiązków wynikających z regulaminu porządku domowego oraz do dbałości
o utrzymanie porządku i czystości w budynkach i ich otoczeniu;

4)  podejmowanie działań zmierzających do polubownego rozstrzygania sporów powstających w związku z zamieszkiwaniem w osiedlu lub prowadzeniem na jego terenie działalności gospodarczej;

5)     podejmowanie inicjatyw, mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców osiedla;

6)     podejmowanie działań związanych z pomocą społeczną, w tym wnioskowanie
do odpowiednich instytucji;

7)    współdziałanie z Radą Nadzorczą w zakresie opiniowania sytuacji mogących skutkować wykreśleniem z rejestru członków lub wykluczeniem ze Spółdzielni;

8)     rozpatrywanie i opiniowanie wniosków zgłaszanych przez członków i skarg
na działalność administracji osiedla;

9)    opiniowanie inicjatyw i projektów dotyczących terenów ogólnospółdzielczych (terenów wspólnych wszystkich członków Spółdzielni) zlokalizowanych na danym osiedlu.

 

§94 ust. 3 

 Rada Osiedla składa co roku sprawozdanie ze swojej działalności na części lub częściach Walnego Zgromadzenia, odpowiadających jej zakresowi działania.

 

poleć artykuł wersja do druku  

 

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” w Bydgoszczy Certyfikowany Zarządca i Administrator Nieruchomości
NIP: 554-031-22-20 KRS: 0000069794 REGON: 000483398, e-mail: sekretariat@smbudowlani.pl
Projekt i Wykonanie Logonet